Viva Wine Group


Ledning

Koncernchef och VD ansvarar för koncernens dagliga ledning i linje med styrelsens instruktioner och uppsatta mål. VD säkerställer även efterlevnad av tillämpliga lagar och regleringar. Ledningsgruppen omfattar utöver VD andraledande befattningshavare som bistår VD i genomförandet avkoncernstrategi med ansvar för koncernens affärsverksamhet och operativa ledning.

Emil Sallnäs

CEO
Emil Sallnäs är sedan början av 2000-talet delägare och ledande befattningshavare i Koncernen.
Read more

Linn Gäfvert

CFO
Linn Gäfvert är utbildad civilekonom och har bakgrund som revisor på PwC, Business controller på Altia samt Head of Business Control på Viva Wine Group.
Read more

Björn Wittmark

Director Business Development
Björn Wittmark är sedan början av 2000-talet delägare och ledande befattningshavare i koncernen. Han har mångårig bakgrund inom vinimport och miljöplanering.
Read more

Mikael Sundström

Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Mikael Sundström är utbildad civilekonom och har erfarenhet från olika chefspositioner inom organisation, hållbarhet och kommunikation i bolagen Enact Sustainable Strategies och Pernod Ricard.
Read more

John Wistedt

CEO Wineteam Global
John Wistedt har många års erfarenhet inom vinimport med bakgrund som inköpare på Systembolaget och Prime Wine Sweden.
Read more