Valberedning

Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra så per mejl till nominationcommittee@vivagroup.se eller till valberedningens ordförande bjorn.wittmark@giertz.se

Vid bolagets årsstämma den 20 maj 2022 antogs valberedningens arbetsordning.

Valberedningen inför årsstämma 2024 består av:
Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB, Legendum Capital AB
Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son
Magnus Malm, utsedd av Svolder
Anders Moberg, styrelsens ordförande