IPO

Viva Wine Group är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer både egna och partners varumärken på över tio växande marknader. Viva Wine Group består av en samling entreprenörsdrivna verksamheter som delar en plattform för stordriftsfördelar och värdeskapande. Bolaget säljer prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i bland annat Norden, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Styrelsen och ledningen för Viva Wine Group, tillsammans med Huvudägarna, anser att Erbjudandet och noteringen är ett viktigt steg i bolagets utveckling som förväntas främja bolagets utveckling och tillväxt. Därutöver kommer Erbjudandet och noteringen att ge bolaget en bredare aktieägarebas och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vidare förväntas en notering av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market att öka medvetenheten om Viva Wine Group och dess verksamhet samt stärka bolagets varumärke bland kunder, samarbetspartners, medarbetare, investerare och andra viktiga intressenter.

Dokument