Styrelse

Bolagets styrelse är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst tio suppleanter.

Anders Moberg

Styrelseordförande
Anders Moberg började sin karriär på IKEA 1970 där han arbetade i närmare 30 år, varav de 14 sista åren som koncernchef. Anders var vidare koncernchef för världens tredje största livsmedel koncern, holländska Royal Ahold, under perioden 2003 till 2007, innan han avslutade sin operativa karriär som chef för butiks- och fastighetskonglomeratet Majid Al Futtaim i Dubai.
Read more

Lars Ljungälv

Styrelseledamot
Lars Ljungälv är utbildad civilekonom med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom detaljhandel, bank och finans, däribland Bergendahl & Son samt Swedbank.
Read more

Anne Thorstvedt Sjöberg

Styrelseledamot
Anne Thorstvedt Sjöberg är utbildad civilekonom och har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Clas Ohlsson. Hon har mångårig internationell erfarenhet som regional och global marknads och försäljningschef för Mondelez International, Kraft Foods och Procter & Gamble, och har därutöver varit global marknadschef på Electrolux.
Read more

Mikael Aru

Styrelseledamot
Mikael Aru har under många år arbetat med ett stort antal nationella och internationella utvecklingsprogram för Nestlé, Freia Marabou, Kraft Foods och Orkla-koncernerna. Han har även varit VD, koncernchef och styrelseledamot i dessa koncerner.
Read more

John Wistedt

Styrelseledamot
John Wistedt har många års erfarenhet inom vinimport med bakgrund som inköpare på Systembolaget och Prime Wine Sweden.
Read more

Joanna Hummel

Styrelseledamot
Joanna Hummel är utbildad civilekonom och har en lång e-handelskarriär bakom sig som VD för H&M-konceptet Afound, VD för skönhetsbolaget Lyko och senast som Norden- och Baltikumchef för Zalando. Joanna har även mångårig erfarenhet från andra nyckelpositioner inom detaljhandel och revision såsom CFO på KICKS och revisor på EY.
Read more