Justering av valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Viva Wine Group AB:s årsstämma 16 maj 2023 har justerats.

Styrelseledamot Helen Fasth Gillstedt har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Viva Wine Groups valberedning föreslår ingen ersättare utan föreslår till årsstämman att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Uppdaterat yttrande från valberedningen finns tillgängligt på Viva Wine Groups hemsida. För uppdaterat yttrande och övriga stämmohandlingar se https://investors.vivagroup.se/sv/bolagsstamma/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se