Presentation av Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2022

Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2022 publiceras torsdagen den 23 februari kl 08:00.

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en webbsändning med telekonferens samma dag kl 11:00 där VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert presenterar och kommenterar rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet kommer göras tillgängliga via bolagets webbplats: https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/ och https://ir.financialhearings.com/viva-wine-group-q4-2022.

Mer information och uppkoppling till webbsändningen med telekonferens ges på https://financialhearings.com/event/45870. Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor.

Delta via webbsändningen:
https://ir.financialhearings.com/viva-wine-group-q4-2022
Via webbsändningen kan du ställa frågor skriftligen.

Delta via telefonkonferensen:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008266
Registrera dig för att få telefonnummer och konferens-ID för att logga in till presentationen. Via telefonkonferensen kan du ställa frågor muntligen.

Aktivitet: Presentation Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2022
Datum och tid: Torsdagen den 23 februari, 2023 kl. 11:00
Webbadress: https://financialhearings.com/event/45870
Talare: Emil Sallnäs, VD
Linn Gäfvert, CFO

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se