Presentation av Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2023

Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2023 publiceras torsdagen den 22 februari kl 08:00.

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en webbsändning med telekonferens samma dag kl 11:00 där VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert presenterar och kommenterar rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet kommer göras tillgängliga via https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/ och https://ir.financialhearings.com/viva-wine-group-q4-report-2023.

Mer information och uppkoppling till webbsändningen och telekonferensen ges på https://financialhearings.com/event/48949. Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor.

Delta via webbsändningen:
https://ir.financialhearings.com/viva-wine-group-q4-report-2023
Via webbsändningen kan du ställa frågor skriftligen.

Delta via telefonkonferensen:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048949
Registrera dig för att få telefonnummer och konferens-ID att logga in till presentationen med. Via telefonkonferensen kan du ställa frågor muntligen.

Aktivitet: Presentation Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2023
Datum och tid: Torsdagen den 22 februari, 2024 kl. 11:00
Webbadress: https://financialhearings.com/event/48949
Talare: Emil Sallnäs, VD Linn Gäfvert, CFO

För mer information, kontakta:
Linn Gäfvert, CFO
Tel: + 46 730 86 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.