Viva Wine Group


Presentation av Viva Wine Groups Q1-rapport 2022

Viva Wine Groups rapport för första kvartalet 2022 publiceras torsdagen 12 maj kl 08:00.

VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert presenterar rapporten samma dag kl 11:30 via en webbsändning med telekonferens. Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor. Presentationen och presentationsmaterialet kommer göras tillgängliga via bolagets webbplats: https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/ och https://financialhearings.com/event/44358.

Presentationen kan även följas via telefonkonferens på följande telefonnummer:

Sverige: +46 8 50558369

Storbritannien: +44 3333009271

USA: +1 6319131422

Pin: 54434530#

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se