Viva Wine Group AB avser att förvärva Target Wines AS

Viva Wine Group AB, har via sitt dotterbolag Norwegian Beverage Group AS ingått ett avtal att förvärva den norska vinleverantören Target Wines AS. Köpeskillingen uppskattas till 43 MNOK och baseras på utfallet för räkenskapsåret 2023 samt sedvanliga justeringar av rörelsekapitalets utveckling. Transaktionen förväntas slutföras under Q1 2024, villkorat av en bekräftande due diligence.

Target Wines AS är ett familjeägt bolag med omfattande kunskap om att utveckla egna varumärken för den norska marknaden. Väl etablerade varumärken på den norska marknaden som Giovanni Barcelli och Marco Pontarelli är båda exempel på dess framgångsrika arbete. Target Wines AS, med sina dotterbolag Aanes Wines AS, Vini Porto AS och Domaine Wines AS, förväntas bidra med en EBITA på 6-7 MNOK och en omsättning på 18-20 MNOK under 2024.

Viva Wine Group AB är de nordiska monopolmarknadernas ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Under 2022 hade Viva Wine Group en total omsättning om 3 825 MSEK och en marknadsandel i volym om 20% på de nordiska monopolmarknaderna. Genom att inkludera Target Wines AS försäljning i Viva Wine Groups dotterbolag Norwegian Beverage Groups ökande omsättning fortsätter Norwegian Beverage Group att befästa sin position som en av de ledande importörerna av vin i Norge. Med detta förvärv blir Norwegian Beverage Group den 5:e största vinleverantören till AS Vinmonopolet.

Elin Ellan, VD Target Wines AS kommenterar: “Vi är glada över att den största vinkoncernen i Norden har visat intresse för vårt bolag och våra varumärken. Det känns bra att veta att de varumärken som vi har spenderat mycket tid och energi på att utveckla nu är i goda händer hos den mest professionella spelaren i Norden. Vi tror helhjärtat på att de varumärken vi har utvecklat kommer att fortsätta växa med Viva Wine Group.”

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group AB kommenterar “Jag är väldigt glad över att addera Target Wines AS till vår norska verksamhet. Förvärvet av Target Wines AS är i linje med Viva’s strategi att fortsätta växa vår nordiska verksamhet och Target Wines och deras marknadsledande portfölj av egna varumärken är ett perfekt tillägg till vår nuvarande verksamhet. Detta kommer på ett bra sätt komplettera vårt redan starka erbjudande till kund och hjälpa oss att fortsätta vår redan framgångsrika tillväxtresa.”

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations, Viva Wine Group
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se

Petter Wulff, VD, Norwegian Beverage Group
Tel: +47 416 84 030
Email: p.wulff@nbgroup.no

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Tel: +46 709 56 58 72
Email: emil.sallnas@vivagroup.se