Viva Wine Group


Viva Wine Group har blivit inkluderat i MSCI index

Indexleverantören MSCI är världens ledande leverantör av index. MSCI gör halvårsvisa revisioner av sina index och den senaste revisionen skedde nu i maj. Viva Wine Group är ett av bolagen som har blivit utvalt att ingå i MSCI Global Micro Cap Index per den 31 maj 2022.

MSCI Global Micro Cap Index består av över 6 000 bolag från 23 olika marknadsplatser i världen, varav segmentet Consumer Discretionary står för ungefär 12,3 procent.

”Det är en kvalitetsstämpel att bli inkluderad i MSCIs index. Viva Wine Group noterades på First North Premier Growth Market i december 2021 och har redan nu blivit inkluderat i MSCI Global Micro Cap Index. Viva Wine Group har en stark historik av god tillväxt och stabil lönsamhet och vi är glada att få erkännande för vårt arbete genom inkluderingen i detta globala index.”, säger Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se