Viva Wine Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Viva Wine Groups års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.vivagroup.se samt investerarsida https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/.

Viva Wine Groups års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets verksamhet, affärsmodell, strategiska fokus och hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt GRI Standards 2021.

”2023 var ett år med utmanande förutsättningar för konsumenter i hela Europa. Trots lägre efterfrågan och motvind på marknaden fortsatte vi att leverera en stark tillväxt och rekordhöga marknadsandelar i Norden och en stabil lönsamhet i eCom. Samtidigt som vi ser att marknadsläget kommer att vara fortsatt osäkert framöver har vi bevisat att vi har en affärsmodell som levererar även i tuffa tider och känner oss trygga inför 2024.”

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:

Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se