Viva Wine Group


Viva Wine Group skalar ner närvaro i Kina

Viva Wine Group AB (”Viva Wine Group” eller ”Bolaget”) säljer 81 procent av aktierna i Viva Global AB (”Viva China”), till Vin och Vind AB (”Vin och Vind”) som är ett till Viva Wine Group närstående företag. Transaktionens värde underskrider 1 procent av Viva Wine Groups börsvärde och slutförs 1 juni 2022.

Viva Wine Group minskar sitt ägande i Viva China genom att sälja 81 procent av aktierna till Vin och Vind AB, ett bolag som ägs av Björn Wittmark, en ledande befattningshavare, tillika huvudägare, till Viva Wine Group. Omsättningen för Viva China uppgick Q1 2022 till 7 MSEK med EBIT -1 MSEK och rapporteras som del av affärssegmentet Övrigt. Transaktionen sker i kontanta medel till ett värde som fastställts genom värdering av tredje part. Viva Wine Group behåller 19 procent av aktierna efter avyttringen. Transaktionen slutförs den 1 juni 2022.

Affären är ett led i Viva Wine Groups strategi att fokusera på kärnverksamheten med fokus på tillväxt på de nordiska monopolmarknaderna samt inom den europeiska e-handeln för vin.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se