Viva Wine Group slutför förvärvet av Target Wines AS

Viva Wine Group AB (”Viva Wine Group” eller ”Bolaget”) via sitt dotterbolag Norwegian Beverage Group AS, meddelar idag att det tidigare offentliggjorda förvärvet av den norska vinleverantören Target Wines AS har slutförts enligt plan.

Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag 2 februari 2024 och köpeskillingen om 44 MNOK på kontant och skuldfri basis, före justering av normaliserat rörelsekapital, erlades kontant. Target Wines AS konsolideras i Viva Wine Groups konsoliderade finansiella rapportering från och med februari 2024 och kommer ingå i segment Norden.

Target Wines AS är ett bolag med omfattande kunskap om att utveckla egna varumärken för den norska marknaden. Genom att inkludera Target Wines AS försäljning i Viva Wine Groups dotterbolag Norwegian Beverage Groups ökande omsättning fortsätter Norwegian Beverage Group att befästa sin position som en av de ledande importörerna av vin i Norge.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Wulff, VD, Norwegian Beverage Group
Tel: +47 416 84 030
Email: p.wulff@nbgroup.no

Linn Gäfvert, CFO Viva Wine Group
Tel: + 46 730 86 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se